Υπηρεσιες

Logistics

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών third party logistics

Εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένες αποθηκευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών

Ασφάλεια

Τα αποθηκευμένα έιδη έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων

Συνεργατες